UAB “Joniškio vandenys”

Lūkesčių raštas

UAB “Joniškio vandenys”

2020-2022 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMAS

2020-2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

2020-2022 METŲ VEIKLOS PLANO PRIEDAS Nr. 1

UAB “Joniškio vandenys”
2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

UAB “Joniškio vandenys”
2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

Viešinama informacija apie savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus

Viešinamos informacijos apie savivaldybių valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių veiklą ir rezultatus forma 2022 m.