Su prašymu išduoti prisijungimo sąlygas asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

 

  1. kai kreipiasi fizinis asmuo, – asmens dokumento kopiją, kai juridinis asmuo, – juridinių asmenų registro išrašą;
  2. duomenis apie statinį;
  3. žemės sklypo planą;
  4. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą;
  5. statinių išdėstymo planą;
  6.  statinio ir žemės sklypo bendraturčių raštišką sutikimą (jei reikalingas);
  7. kai asmuo pageidauja prijungti paviršių nuotekų tinklus prie paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros – sklypo planą, kuriame turi būti sužymėti teritorijos plotai ir dangos tipas, nuo kurios bus surenkamos paviršinės nuotekos;
  8. projektinius pasiūlymus (jeigu jie buvo rengti).

Prašymas techninėms sąlygoms

Prašymą ir dokumentus dėl techninių sąlygų išdavimo prisijungimui prie vandentiekio ir nuotekų tinklų galima pateikti UAB „Joniškio vandenys“ administracijoje pas personalo inspektorę arba nuskenuotus elektroniniu paštu adresu:  joniskio.vandenys@joniskis.lt

 

1.      Aplinkos ministro įsakymas „Dėl naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo“ – >>>

2.      Savavališkas prisijungimas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų >>>