UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „JONIŠKIO VANDENYS”

 

Bendrovė įregistruota 1991-10-23, reorganizuota 1995-04-21. Uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“ įstatinis kapitalas 4334783,70 Eur.

Pagrindinės bendrovės veiklos sritys: geriamo vandens tiekimas ir nuotekų valymas, paviršinių nuotekų tvarkymas.
Bendrovė aprūpina geriamu vandeniu Joniškio ir Žagarės miestus bei 31 gyvenvietę. Vartotojams ir abonentams tiekiamas tik požeminis vanduo iš giluminių gręžinių. Vandeniui tiekti bendrovė eksploatuoja 30 vandenviečių, 39 artezinius gręžinius, 188 km. vandentiekio vamzdyną, 26 vandens nugeležinimo įrenginius.

Bendrovė surenka ir išvalo Joniškio ir Žagarės miestų bei 14 gyvenviečių buitines nuotekas. Nuotekoms surinkti yra 134 km. nuotekų tinklų, 53 nuotekų siurblinės ir 14 biologinio valymo valyklų. Bendrovė prižiūri 20,5 km. paviršinių nuotekų tinklų.

Prie centralizuoto šalto vandens tiekimo sistemų Joniškio rajone prisijungę 14940 gyventojų, o prie nuotekų tinklų – 12446 gyventojai. Bendrai rajone prisijungė prie vandentiekio tinklų 83,31 proc. , o prie nuotekų tinklų 69,40 proc. aptarnaujamos teritorijos gyventojų.

UAB „Joniškio vandenys“ 2021 metais patiekė 549,4 tūkst. m3 geriamojo šalto vandens.