UAB „Joniškio vandenys“ vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su visais priedais, eurais

 

Pavadinimas 2023 m. 2024 m. I ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 1 *
Vyr. inžinierius 1 * 1 *
Vyr. buhalteris 1 * 1 *
Energetikas 1 * 1 *
Abonentinio skyriaus viršininkas 1 * 1 *
Valymų įrenginių viršininkas 1 1404 1 1433
Vyr. mechanikas
Meistrai 2 1781 2 1874
Ekologas 1 * 1 *
Personalo inspektorius 1 * 1 *
Projektų koordinatorius 1 * 1 *
Buhalteris – ekonomistas 1 * 1 *
Buhalterė 1 * 1 *
Kompiuterių specialistas 1 * 1 *
Šaltkalviai- remontininkai 17 965 15 1199
Ekskavatorininkas 1 825 1 1241
Operatoriai 5 1229 5 1090
Kontrolierius-šaltkalvis-vairuotojas 1 1038 1 1331
Kontrolieriai 3 990 3 1216
Pagalbiniai darbininkai 1 473 1 530
Valytoja 1 * 1 *
Elektrikai 3 1517 3 1644

*Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3. papunktis).