AB „Joniškio vandenys“ vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su visais priedais, eurais

 

Pavadinimas 2022 m. 2023 m. I ketv. 2023 m. II ketv. 2023 m. III ketv. 2023 m. IV ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur  

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur  

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 1 *    
Vyr. inžinierius 1 * 1 * 1 * 1 *    
Vyr. buhalteris 1 * 1 * 1 * 1 *    
Energetikas 1 * 1 * 1 * 1 *    
Abonentinio skyriaus viršininkas 1 1039 1 1427 1 * 1 *    
Valymų įrenginių viršininkas 1 1109 1 1252 1 1361 1 1410    
Vyr. mechanikas    
Meistrai 2 1476 2 1613 2 1903 2 1824    
Ekologas 1 * 1 *    
Personalo inspektorius 1 * 1 * 1 * 1 *    
Projektų koordinatorius 1 * 1 * 1 * 1 *    
Buhalteris – ekonomistas 1 * 1 * 1 * 1 *    
Buhalterė 1 * 1 * 1 * 1 *    
Kompiuterių specialistas 1 370    
Šaltkalviai- remontininkai 16 927 14 1116 16 1087 16 1086    
Ekskavatorininkas 2 996 1 697 1 885 1 1020    
Operatoriai 5 1048 5 1090 5 1302 5 1288    
Kontrolierius-šaltkalvis-vairuotojas 1 1038 1 1056 1 1224 1 1249    
Kontrolieriai 3 799 3 915 3 1160 3 1000    
Pagalbiniai darbininkai 2 603 1 434 1 485 1 488    
Valytoja 1 * 1 * 1 * 1 *    
Elektrikai 3 1291 3 1420 3 1605 3 1668    

*Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3. papunktis).