Įstatymai

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas

Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius
skaičiavimo fiziniams asmenims“

Lietuvos Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymas

Poįstatyminiai aktai

Vyriausybės nutarimai

Dėl viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo

Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įgyvendinimo

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai

Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo

Dėl informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą teikimo abonentams tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo

Dėl viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo

Dėl Lietuvos respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d.
įsakymo Nr. 172 „Dėl vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių“ pakeitimo

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimai

Laikino atjungimo (prijungimo) prie geriamojo vandens tinklų paslaugų kainų nustatymo metodika.

Naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos apskaičiavimo metodika.

Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašas.

Piniginių baudų skyrimo ir jų dydžio nustatymo taisyklės.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika.