IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS UAB „JONIŠKIO VANDENYS“ >>>

Pareigybių sąrašas >>>

Korupcijos pasireiškimo vykdant viešuosius pirkimus analizė >>>

Apie galimai pastebėtas korupcijos apraiškas prašome pranešti LR Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams tel. Nr. (8 5) 266 33 33 ir/arba el. paštu pranesk@stt.lt arba palikti žinutę interneto tinklalapyje www.stt.lt

UAB „JONIŠKIO VANDENYS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS 2019 – 2020 METŲ PROGRAMA >>>

UAB „JONIŠKIO VANDENYS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS 2019 – 2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS >>>

UAB Joniškio vandenys Vidinio informacijos apie pažeidimus tiekimo kanalo administravimo tvarkos aprašas >>>

Pranešimo apie pažeidimą forma >>>

Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymas: >>>

Korupcijos prevencijos įstatymas: >>>

 

Už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę UAB „Joniškio vandenys” atsakinga ekologė Lina Vikrauskaitė, tel. 8 696 34604, el. paštas: valymai@joniskiovandenys.lt

Informaciją apie pažeidimus įmonėje galima pateikti el. paštu (valymai@joniskiovandenys.lt), telefonu (8 696 34604) ar asmeniškai. Užpildant ir pateikiant nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą arba apie pažeidimą pranešant laisva forma nurodant:

  1. Duomenys apie pažeidimą (kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.);
  2. Sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybės;
  3. Savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kontaktinius duomenis;
  4. Jei įmanoma, bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją,
    atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.