GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BEI PARDAVIMO KAINOS

 

UAB „Joniškio vandenys“ atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio nustatymas >>>

UAB „Joniškio vandenys“ perskaičiuotų bazinių kainų nustatymas >>>

DĖL UAB „JONIŠKIO VANDENYS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ  TVARKYMO BEI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO >>>

PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO

 

Kainos įsigalioja nuo 2023 m. vasario 1 d.

VARTOTOJAMS ( gyventojams ) eurais

Paslaugos pavadinimas Kaina su PVM
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute , iš to skaičiaus: 4,86 Eur/m3
geriamojo vandens tiekimo 1,69 Eur/m3
nuotekų tvarkymo 3,17 Eur/m3
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš to skaičiaus: 4,84 Eur/m3
geriamojo vandens tiekimo 1,69 Eur/m3
nuotekų tvarkymo 3,15 Eur/m3
3. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina 8,01 Eur/m3
3.1 Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos su nuotekų tvarkymu kaina

(minimali nuotekų kaupimo rezervuaro talpa 2 m3 )

11,16 Eur/m3
3.2 Nuotekų traukimo žarnos ilginimas: vieno žarnos segmento prijungimas 5,00 Eur/vnt
4. Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute 1,15 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį
5. Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade 0,81 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį
6. Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade 5,59 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį
7. Pažeidus šalto vandens skaitiklio plombą ar plombavimo vielą, nuėmus plombą vartotojo prašymu vamzdynų remonto darbams atlikti, apskaitos prietaiso užplombavimas

 

2,50 Eur

ABONENTAMS (įmonėms)

Paslaugos pavadinimas Kaina be PVM
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, iš to skaičiaus: 4,04 Eur/m3
geriamojo vandens tiekimo 1,48 Eur/m3
nuotekų tvarkymo 2,56 Eur/m3
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš to skaičiaus: 3,94 Eur/m3
geriamojo vandens tiekimo 1,38 Eur/m3
nuotekų tvarkymo 2,56 Eur/m3
3. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas 0,23 Eur/m3
4. Abonentams pardavimo kaina apskaitos prietaisui per mėnesį, diferencijuojant ją pagal apskaitos prietaisų diametrus:  

Kaina be PVM

15 mm 2,14 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį
20 mm 2,27 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį
25 mm 2,90 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį
32 mm 3,10 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį
40 mm 3,38 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį
50 mm 4,08 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį
65 mm 5,05 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį
80 mm 5,46 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį
100 mm 8,24 Eur už apskaitos prietaisą per mėnesį
5. Nuotekų su padidinta tarša valymo kainos: Kaina be PVM
Abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą 0,021 Eur/m3
Abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos virš bazinės skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,011 Eur/m3
Abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą 0,002 Eur/m3
Abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą 0,001 Eur/m3

 

Teikiamų papildomų paslaugų įkainiai

Paslaugos pavadinimas Kaina be PVM Kaina su PVM
1. Vandens apskaitos prietaisų rodmenų nurašymas abonentams (įmonėms)  

12,05 Eur/vnt

 

14,58 Eur/vnt

2. Prisijungimo sąlygų parengimas 8,27 Eur/vnt 10,00 Eur/vnt
3. Vekselių priėmimas ir kontrolė 5,00 Eur/vnt 6,05 Eur/vnt
4. Abonento (įmonės) ir vartotojo (gyventojo) laikinas atjungimas nuo geriamojo vandens tiekimo  

11,76 Eur/vnt

 

14,23 Eur/vnt

5. Abonento (įmonės) ir vartotojo (gyventojo) prijungimas (po laikino atjungimo) prie geriamojo vandens tiekimo  

11,76 Eur/vnt

 

14,23 Eur/vnt

6. Brigados darbo valandos kaina 12,05 Eur/val 14,58 Eur/val
7. Kontrolieriaus, šaltkalvio – remontininko darbas 7,24 Eur/val 8,76 Eur/val
8. Dėl kliento kaltės sugadinto skaitiklio pakeitimo mokestis 10,00 Eur/vnt 12,10 Eur/vnt

 

 

 

 

Technikos nuoma

 

Eil. Nr. Mašinos pavadinimas Kaina už 1 km.

be PVM (su PVM)

Kaina už 1 darbo val.

be PVM (su PVM)

Pastabos
1. Hidrodinaminė MAN TGM 18.280 0,99 (1,20) 97,59 (118,08) Tinklų plovimas
0,99 (1,20) 82,95 (100,37) Tinklų plovimas, kai dirbama daugiau kaip 4 valandas
0,99 (1,20) 110,00 (133,10) Individualių nuotekų valymo įrenginių aptarnavimas
2. Sunkvežimis RENAULT MIDLUM (savivartis) 0,95 (1,15) 38,65 (46,77)
3.

 

Sunkvežimis MAN L200 (savivartis) 0,86 (1,04) Eur 38,65 (46,77)
4. Asenizacinė mašina IVECO ML140E18 0,85 (1,03) 58,10 (70,30)
5. Asenizacinė mašina MERCEDES BENZ 0,81 (0,98) 41,64 (50,38)
6. Ekskavatorius KOMATSU 1,20 (1,45) 29,10 (35,21)
7. Ratinis ekskavatorius TEREX 1,20 (1,45) 29,10 (35,21)
8. Mini ekskavatorius CAT 0,86 (1,04) 23,49 (28,42)
9. Traktorius Belarus 820

 

1,20 (1,45) Eur 19,93 (24,12)
1,20 (1,45) Eur Vežant geriamąjį vandenį
10. Traktoriaus priekaba 2PTS-4 1,20 (1,45)
11. Vandenvežis GAZ 53 1,20 (1,45) Eur Vežant geriamąjį vandenį
12. Automobiliai FORD TRANSIT;

RENAULT MASTER

0,64 (0,77) Eur 14,49 (17,53) Dumblo vežimas (1 užsakymas)

Geriamojo vandens tiekimo gyventojams 1m³ kaina – 1,40 (1,69) Eur.

 

 

Biotualeto nuomos kaina

Paslaugos pavadinimas Kaina be PVM (su PVM)
Biotualeto nuoma 1 parai 25,00 (30,25) Eur.
Aptarnavimas ( 1 kartas) 16,00 (19,36) Eur.
Biotualeto pristatymas ir papildomas aptarnavimas vykstant už Joniškio miesto ribų 0,84 (1,02) Eur/km

 

 

 

Paslaugų teikimo sutarčių sąlygos:

 

INDIVIDUALIŲJŲ NUOTEKŲ TRANSPORTAVIMO IR TVARKYMO SUTARTIS >>>

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIS >>>

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIS (sutarties su abonentais, išleidžiančiais gamybines nuotekas, rekomenduojama forma) >>>

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIS (sutarties su abonentais, neišleidžiančiais gamybinių nuotekų, rekomenduojama forma) >>>

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIS SU VARTOTOJU (Individualaus gyvenamojo namo savininku (nuomininku)) >>>

Nuo š.m. vasario – 1 d. vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui – 2,51 kūb.m3per mėnesį, nustatytas pagal atsiskaitymo už patiektą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 989.