INFORMACJA APIE DARBUOTOJŲ KOMANDIRUOTES

 

Eil. Nr.  

Komandiruotės laikotarpis

 

Vykusio asmens pareigybė Tikslas Vieta (-os) Finansuojama suma (Eur) Komandiruotės rezultatas
1. 2024-04-04 Direktorius Dalyvauti LVTA suvažiavime ir tarybos posėdyje Lietuva (Palanga) Patvirtinta 2023 m. LVTA veiklos ataskaita ir audito įmonės išvada, 2023 m. metinė finansinė atskaitomybė. Atšaukti LVTA prezidiumo nariai ir išrinkti nauji, pakeisti įstatai. Apsvarstyta ir patvirtinta 2024 m. LVTA veiklos programa, pajamų-išlaidų sąmata,