Kaip įsiteisinti vandens gręžinį

„Kaip įteisinti gręžinį, kai reikia leidimo naudoti požeminio vandens išteklius“ https://lgt.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-iteisinti-grezini-kai-reikia-leidimo-naudoti-pozeminio-vandens-isteklius/

„Kaip įteisinti sodų bendrijose bendrai naudojamus gręžinius“ https://lgt.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-iteisinti-sodu-bendrijose-bendrai-naudojamus-grezinius/

„Sode įsirengėte negilų gręžinį? Jį taip pat būtina registruoti“ https://lgt.lrv.lt/lt/naujienos/sode-isirengete-negilu-grezini-ji-taip-pat-butina-registruoti/

 

Ir nuorodą į LGT facebook paskyrą: https://www.facebook.com/lgt.lt

Categories:

admin