Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos nuo 2022-01-01

Paslaugų kainos nuo 2022 01 01 >>>

Informuojame, kad Joniškio rajono savivaldybės taryba 2021-11-25 sprendimu Nr. T-202 patvirtino naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas, kurios įsigalios nuo 2022-01-01 >>>

Pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnį perskaičiuotos bazinės kainos įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d. ir galios 12 mėnesių.

Naujos kainos pradedamos taikyti atsiskaitant už per 2022 m. sausio mėnesį suvartotą vandenį ir nuotekų tvarkymą.
Už per 2021 m. gruodžio mėnesį suvartotą vandenį, nuotekų tvarkymą, kitas paslaugas atsiskaitoma senosiomis kainomis.

Categories:

admin