Peržiūrite ‘Naujienos’ skiltį

INFORMACIJA APIE PARENGTUS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR

„Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse“

Skirtas finansavimas projektuiNr. 20KI-KS-18-1-01647-PR001 „Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse“, įgyvendinamam pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“finansavimas, kurio tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo paslaugos kokybę Joniškio rajono kaimo vietovėse. Projekto metu [&hellip

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone

   Įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ 2018 m. birželio 27 d. buvo pasirašyta trišalė rangos darbų sutartis „Beržininkų kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai“. Darbus vykdys UAB „Gensera“ . Rangos darbai finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 [&hellip