Peržiūrite ‘Naujienos’ skiltį

Dėl bendrovės darbo karantino laikotarpiu

INFORMACIJA APIE PARENGTUS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR

„Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse“

Skirtas finansavimas projektuiNr. 20KI-KS-18-1-01647-PR001 „Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse“, įgyvendinamam pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“finansavimas, kurio tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo paslaugos kokybę Joniškio rajono kaimo vietovėse. Projekto metu [&hellip