Užbaigtas 43 būstų pajungimo prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų sistemos projektas

 

 

Užbaigtas 43 gyvenamųjų būstų pajungimo prie esamos centralizuotų buitinių nuotekų tinklų sistemos Joniškio aglomeracijoje, projektas 

 

UAB „Joniškio vandenys“ įgyvendino jau trečią Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamą,  būstų nuotekų sistemų prijungimo prie Joniškio m. centralizuotų buitinių nuotekų tinklų projektą.

2023 m. spalio 25 d. baigta 43 būstų nuotekų išvadų statyba Joniškio aglomeracijoje. Darbus atliko konkurso būdų parinktas rangovas UAB „Joniškio spedicija“. Bendra įgyvendinto projekto vertė 121028,00 Eur (be PVM), iš kurių 90300,00 Eur Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos, 30728,00 Eur – UAB „Joniškio vandenys“ lėšos.

Pagal 2022-02-03 subsidijos teikimo sutarties Nr. LAAIF-S-12(2022) su Aplinkos projektų valdymo agentūra (www.apva.lt  /  www.am.lt) sąlygas, tiesiant nuotekų surinkimo tinklų dalį gyventojo sklype buvo taikomas 100 % finansavimas, o nuotekų surinkimo tinklų daliai iki gyventojo sklypo buvo taikomas 70 % finansavimas. Vidutiniškai vienam gyvenamam būstui prijungti skiriama subsidijos suma negalėjo viršyti 2 100 eurų.

Prieš įgyvendinant projektą buvo apklausti gyventojai, kurių būstai neprijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Apklausos metu paaiškėjo, kad gyventojai nuotekas kaupia rezervuaruose. Iš dalies nuotekų kaupimo rezervuarų nuotekos išvežamos, tačiau jų kiekiai mažesni nei suvartojamo vandens kiekiai, dėl ko darytina prielaida, kad rezervuarai yra nesandarūs (įrengti be dugnų) ir galima aplinkos tarša nevalytomis nuotekomis.

Projekto įgyvendinimo metu prie centralizuotų nuotekų tinklų buvo prijungti 43 būstai, įrengta 1322,96 m nuotekų tinklų. Nuotekų surinkimo tinklai, kurie įrengti gyventojų sklypuose, buvo perduoti gyventojams pagal perdavimo–priėmimo aktus.

Įgyvendinus projektą, Joniškio aglomeracijoje padidėjo būstų skaičius su centralizuotų nuotekų tvarkymu, taip pat  sumažėjo galimybė teršti  aplinką nevalytomis nuotekomis.

 

Categories:

admin