Dėl Žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Ką daryti, jei noriu įteisinti gręžinį? >>>

Ką daryti, jei noriu likviduoti gręžinį? >>>

Ką daryti bešeimininkio gręžinio atveju? >>>

Ką daryti, jei noriu įrašyti savo duomenis Žemės gelmių registre? >>>

Įteisinimo proceso aprašymas >>>

Paraiškos forma savivaldybei >>>

Ūkio subjektai, kurie turi Lietuvos geologijos tarnybos išduotus leidimus tirti žemės gelmes,
suteikiantį teisę atlikti požeminio vandens paiešką ir žvalgybą >>>

Categories:

admin