Projektai

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018-01-29

Įvykdyti projektai

2009 metais įgyvendinti projektai:

 – rangovas UAB ,,Kortas‘‘ įvykdė projektą ,,Joniškio nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija‘‘ (2009-12-14), projekto vertė 11 564 535,44 Lt. (11 551 480,83 Lt. ilgalaikio materialaus turto ir už 13 054,61 Lt. įsigyta inventoriaus);

– rangovas UAB ,,Edrija‘‘ įvykdė projektą ,,Joniškio miesto vandentiekio ir nuotekų tinklo rekonstrukcija‘‘ (2009-12-15), projekto vertė 4 898 984,61 Lt. (rekonstruota 1421 m vandentiekio , 4555 m nuotekų tinklų bei pastatytos 2 perpumpavimo stotys Kudirkos ir Pakluonių gatvėse);

– rangovas UAB ,,A. Žilinskio ir ko“  įvykdė projektą ,,Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Joniškyje I etapas‘‘ (2009-11-27), projekto vertė  9 880 425,80 Lt. ( naujai įrengta 5465 m vandentiekio, 6596 m nuotekų tinklų bei pastatytos 4 siurblinės);

– rangovas UAB ,,Požeminiai darbai‘‘ pradėjo vykdyti projektą ,,Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Joniškyje‘‘, projektas įvykdytas 2010-06-30, projekto vertė 1 369 355,73 Lt.

2010 metais rangovas UAB ,,Žemda” įvykdė projektą ,,Joniškio miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra II eilė” , projekto vertė 2 005 293,39 Lt. (naujai įrengta 3357 m vandentiekio, 3092 m nuotekų tinklų bei pastatyta viena siurblinė).

2011 metais rangovas UAB ,,Plungės lagūna” įvykdė projektą ,,Žagarės nuotekų valymo įrenginių statyba” (2011-11-07), projekto vertė 4 145 099,28 Lt. (4 142 937,28 Lt. ilgalaikio materialaus turto ir už 2 162,00 Lt. Įsigyta inventoriaus).

2012 metais įgyvendinti projektai:

-rangovas UAB „KRS“ rugsėjo 17 d. sėkmingai įgyvendino projektą „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Joniškyje, III eilė“.

-rangovas UAB ,,Kamesta” baigė vykdyti projektą ,,Joniškio miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra I etapas” (2012-02-15).

-rangovas UAB „KRS“ įvykdė projektą ‚Joniškio miesto aglomeracija su Bariūnais vandentiekio ir nuotekų tinklai“ ir „Bariūnų kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“, projekto vertė 3 125767,66 Lt. Naujai įrengta 5432,52 m vandentiekio tinklų, 6715,49 m buitinių nuotekų tinklų. Pastatytos 5 nuotekų siurblinės, 1 nuotekų valykla. >>>

-rangovas UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ įvykdė projektą „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Skaistgirio miestelyje“. Projekto vertė 3 997643,99 Lt. Naujai įrengta 3775,17 m vandentiekio tinklų, 4911,93 m buitinių nuotekų tinklų. Pastatyta 1 vakuuminė nuotekų siurblinė.>>> 

-Skaistgirio miestelio nuotekų valyklos rekonstrukcija. >>>

-2014 m. gegužės 7 d. įgyvendintas projektas „Žagarės miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, Joniškio rajone (I etapas)“

-2014 m. birželio mėnesį įgyvendintas projektas „Skaistgirio miestelio naujos vandenvietės įrengimas“ >>>

-2014 m. rugpjūčio 29 d. įgyvendintas projektas „Mindaugių vandenvietės vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimo techninio projekto parengimas ir darbų atlikimas“. >>>

-2014 m. gruodžio 5d. įgyvendintas projektas  Žagarės miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, Joniškio rajone (III etapas) >>>

-2017 m. Įgyvendintas projektas „ Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ >>>