Projektai

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-04-03

Įvykdyti projektai

2009 metais įgyvendinti projektai:

 – rangovas UAB ,,Kortas‘‘ įvykdė projektą ,,Joniškio nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija‘‘ (2009-12-14), projekto vertė 11 564 535,44 Lt. (11 551 480,83 Lt. ilgalaikio materialaus turto ir už 13 054,61 Lt. įsigyta inventoriaus);

– rangovas UAB ,,Edrija‘‘ įvykdė projektą ,,Joniškio miesto vandentiekio ir nuotekų tinklo rekonstrukcija‘‘ (2009-12-15), projekto vertė 4 898 984,61 Lt. (rekonstruota 1421 m vandentiekio , 4555 m nuotekų tinklų bei pastatytos 2 perpumpavimo stotys Kudirkos ir Pakluonių gatvėse);

– rangovas UAB ,,A. Žilinskio ir ko“  įvykdė projektą ,,Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Joniškyje I etapas‘‘ (2009-11-27), projekto vertė  9 880 425,80 Lt. ( naujai įrengta 5465 m vandentiekio, 6596 m nuotekų tinklų bei pastatytos 4 siurblinės);

– rangovas UAB ,,Požeminiai darbai‘‘ pradėjo vykdyti projektą ,,Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Joniškyje‘‘, projektas įvykdytas 2010-06-30, projekto vertė 1 369 355,73 Lt.

2010 metais rangovas UAB ,,Žemda” įvykdė projektą ,,Joniškio miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra II eilė” , projekto vertė 2 005 293,39 Lt. (naujai įrengta 3357 m vandentiekio, 3092 m nuotekų tinklų bei pastatyta viena siurblinė).

2011 metais rangovas UAB ,,Plungės lagūna” įvykdė projektą ,,Žagarės nuotekų valymo įrenginių statyba” (2011-11-07), projekto vertė 4 145 099,28 Lt. (4 142 937,28 Lt. ilgalaikio materialaus turto ir už 2 162,00 Lt. Įsigyta inventoriaus).

2012 metais įgyvendinti projektai:

-rangovas UAB „KRS“ rugsėjo 17 d. sėkmingai įgyvendino projektą „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Joniškyje, III eilė“.

-rangovas UAB ,,Kamesta” baigė vykdyti projektą ,,Joniškio miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra I etapas” (2012-02-15).

-rangovas UAB „KRS“ įvykdė projektą ‚Joniškio miesto aglomeracija su Bariūnais vandentiekio ir nuotekų tinklai“ ir „Bariūnų kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“, projekto vertė 3 125767,66 Lt. Naujai įrengta 5432,52 m vandentiekio tinklų, 6715,49 m buitinių nuotekų tinklų. Pastatytos 5 nuotekų siurblinės, 1 nuotekų valykla. >>>

-rangovas UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ įvykdė projektą „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Skaistgirio miestelyje“. Projekto vertė 3 997643,99 Lt. Naujai įrengta 3775,17 m vandentiekio tinklų, 4911,93 m buitinių nuotekų tinklų. Pastatyta 1 vakuuminė nuotekų siurblinė.>>> 

-Skaistgirio miestelio nuotekų valyklos rekonstrukcija. >>>

-2014 m. gegužės 7 d. įgyvendintas projektas „Žagarės miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, Joniškio rajone (I etapas)“

-2014 m. birželio mėnesį įgyvendintas projektas „Skaistgirio miestelio naujos vandenvietės įrengimas“ >>>

-2014 m. rugpjūčio 29 d. įgyvendintas projektas „Mindaugių vandenvietės vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimo techninio projekto parengimas ir darbų atlikimas“. >>>

-2014 m. gruodžio 5d. įgyvendintas projektas  Žagarės miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, Joniškio rajone (III etapas) >>>

-2017 m. Įgyvendintas projektas „ Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ >>>

-2018 m. birželio 27 d. UAB „Joniškio vandenys“ pasirašė rangos sutartį su UAB „Gensera“ dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ Beržininkų kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbų. Įgyvendinus projektą bus nutiesta apie 4343 m nuotekų šalinimo ir 4230 m vandens tiekimo tinklų, pastatytos 2 nuotekų siurblinės. Sudaryta galimybė prie tinklų prisijungti 65 namams (106 būstams). Projekto darbų trukmė 18 mėnesių nuo darbų pradžios (2018 m. liepos 4 d.). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Joniškio rajono savivaldybės ir UAB „Joniškio vandenys“ lėšomis. Bendra projekto suma – 747 400 Eur be PVM.

-2018 m. liepos 3 d. UAB „Joniškio vandenys“ pasirašė rangos sutartį su UAB „SROS“ dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ Joniškio miesto nuotekų tinklų rekonstravimo darbų. Įgyvendinus projektą bus rekonstruota apie 2411 m nuotekų šalinimo tinklų Joniškio miesto Statybininkų, Upytės ir Pakluonių gatvėse. Projekto darbų trukmė 18 mėnesių nuo darbų pradžios (2018 m. liepos 10 d.). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Joniškio rajono savivaldybės ir UAB „Joniškio vandenys“ lėšomis. Bendra projekto suma – 431 569 Eur be PVM

-2018 m. spalio 15 d. buvo pasirašyta projekto „Vandens gerinimo įrenginių projektavimo, statinio projekto vykdymo ir statybos darbų atlikimo Maldenių kaimo vietovėje“ sutartis su UAB „ESCO LT“. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Joniškio rajono savivaldybės lėšomis. Projekto darbų trukmė 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Bendra projekto suma – 76 900 Eur be PVM. Įgyvendinus projektą esamos Maldenių vandenvietės teritorijoje bus pastatytas vandens gerinimo įrenginių pastatas, įdiegta vandenvietės saugumo užtikrinimo sistema, pakloti visi reikiami lauko vandentiekio tinklai, nutiesti elektros tinklai, įrengta automatinė valdymo sistema ir duomenų perdavimas į dispečerinę, nauji įrenginiai prijungti prie esamų inžinerinių tinklų, aptverta teritorija ir sutvarkyta aplinka. Įgyvendinus projektą bus pagerinta Maldenių gyventojams tiekiamo vandens kokybė, kuri atitinka Europos Sąjungos geriamojo vandens direktyvos ir Lietuvos higienos normos reikalavimus.

-2018 m. spalio 15 d. buvo pasirašyta projekto „Vandens gerinimo įrenginių projektavimo, statinio projekto vykdymo ir statybos darbų atlikimo Lieporų (Lazdyniškių) kaimo vietovėje“ sutartis su UAB „ESCO LT“. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Joniškio rajono savivaldybės lėšomis. Bendra projekto suma – 76 900 Eur be PVM. Projekto darbų trukmė 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Įgyvendinus projektą esamos Lieporų (Lazdyniškių) vandenvietės teritorijoje bus pastatytas vandens gerinimo įrenginių pastatas, įdiegta vandenvietės saugumo užtikrinimo sistema, pakloti visi reikiami lauko vandentiekio tinklai, nutiesti elektros tinklai, įrengta automatinė valdymo sistema ir duomenų perdavimas į dispečerinę, nauji įrenginiai prijungti prie esamų inžinerinių tinklų, aptverta teritorija ir sutvarkyta aplinka. Įgyvendinus projektą bus pagerinta Lieporų gyventojams tiekiamo vandens kokybė, kuri atitinka Europos Sąjungos geriamojo vandens direktyvos ir Lietuvos higienos normos reikalavimus.

-2018 m. spalio 15 d. buvo pasirašyta projekto „Vandens gerinimo įrenginių projektavimo, statinio projekto vykdymo ir statybos darbų atlikimo Daunoriškės kaimo vietovėje“ sutartis su UAB „ESCO LT“. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Joniškio rajono savivaldybės lėšomis. Bendra projekto suma – 76 900 Eur be PVM. Projekto darbų trukmė 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Įgyvendinus projektą Daunoriškės vandenvietės teritorijoje bus pastatytas vandens gerinimo įrenginių pastatas, įdiegta vandenvietės saugumo užtikrinimo sistema, pakloti visi reikiami lauko vandentiekio tinklai, nutiesti elektros tinklai, įrengta automatinė valdymo sistema ir duomenų perdavimas į dispečerinę, nauji įrenginiai prijungti prie esamų inžinerinių tinklų, aptverta teritorija ir sutvarkyta aplinka. Įgyvendinus projektą bus pagerinta Daunoriškės gyventojams tiekiamo vandens kokybė, kuri atitinka Europos Sąjungos geriamojo vandens direktyvos ir Lietuvos higienos normos reikalavimus.

-Skirtas finansavimas projektuiNr. 20KI-KS-18-1-01647-PR001 „Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse“ >>>

-2019 m. kovo 25 d. Joniškio rajono savivaldybės administracija, UAB „Joniškio vandenys“ ir UAB „Eigesa“ pasirašė rangos sutartį dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ Vandens gerinimo įrenginių statyba Žagarės mieste. Įgyvendinus šį projektą Žagarėje bus pastatytas vandens bokštas, vandens gerinimo įrenginiai, įrenginiai bus prijungti prie esamų vandentiekio tinklų. Įgyvendinus projektą Žagarės gyventojai bus aprūpinti kokybišku geriamuoju vandeniu, bus užtikrintas pakankamas vandens spaudimas gaisrų gesinimui. Projekto darbų trukmė 18 mėnesių nuo sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo datos. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Joniškio rajono savivaldybės ir UAB „Joniškio vandenys“ lėšomis. Bendra projekto suma – 549 120 Eur be PVM.