Projektai

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-10-19

Projektai finansuojami iš ES Sanglaudos fondo

Projektai finansuojami iš ES Sanglaudos fondo

Viešinimo straipsniai

PROJEKTO „JONIŠKIO RAJONO KRIUKŲ MIESTELIO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRUKCIJA PADIDINANT NUOTEKŲ IŠVALYMO EFEKTYVUMĄ” VIEŠINIMO STRAIPSNIS

Projekto tikslas ir planuojamas rezultatas – padidinti nuotekų valymo paslaugų efektyvumą užtikrinant, kad išleidžiamose nuotekose vidutinės metinės išleidžiamų teršalų koncentracijos neviršys numatytas vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plane.

Užtikrinti nepertraukiamas, tinkamas ir kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas, modernizuojant nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Joniškio rajone Kriukų miestelyje.

Projekto tikslui pasiekti vykdoma ši veikla: Joniškio raj. Kriukų mstl. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.

 

PROJEKTO “VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS REKONSTRUKCIJA IR PLĖTRA JONIŠKIO RAJONE” VIEŠINIMO STRAIPSNIS

PROJEKTO “VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR REKONSTRAVIMAS JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE (II ETAPAS)” VIEŠINIMO STRAIPSNIS

Projekto tikslas ir planuojami rezultatai  suteikti galimybes Joniškio miesto gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Joniškio mieste. Didinti sistemos veikimo efektyvumą Joniškio mieste ir rajone.

Projekto tikslui pasiekti vykdomos šios veiklos:

– Vandens tiekimo tinklų tiesimas Joniškio mieste (Žagarės g., Alyvų a., Gėlių tak., Spaudos g.).

– Nuotekų tinklų tiesimas Joniškio mieste (Žagarės g., Alyvų a.). 2.

– Nuotekų tinklų rekonstrukcija Joniškio mieste (Sandėlių g. ir Žemaičių g.).

– Esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų inventorizacija (atliekant kadastrinius šių tinklų matavimus bei teisinę registraciją) Joniškio rajono Kriukų mstl.

 

Įvykdytos darbų sutartys

2009 metais įgyvendinti projektai:

 – rangovas UAB ,,Kortas‘‘ įvykdė projektą ,,Joniškio nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija‘‘ (2009-12-14), projekto vertė 11 564 535,44 Lt. (11 551 480,83 Lt. ilgalaikio materialaus turto ir už 13 054,61 Lt. įsigyta inventoriaus);

– rangovas UAB ,,Edrija‘‘ įvykdė projektą ,,Joniškio miesto vandentiekio ir nuotekų tinklo rekonstrukcija‘‘ (2009-12-15), projekto vertė 4 898 984,61 Lt. (rekonstruota 1421 m vandentiekio , 4555 m nuotekų tinklų bei pastatytos 2 perpumpavimo stotys Kudirkos ir Pakluonių gatvėse);

– rangovas UAB ,,A. Žilinskio ir ko“  įvykdė projektą ,,Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Joniškyje I etapas‘‘ (2009-11-27), projekto vertė  9 880 425,80 Lt. ( naujai įrengta 5465 m vandentiekio, 6596 m nuotekų tinklų bei pastatytos 4 siurblinės);

– rangovas UAB ,,Požeminiai darbai‘‘ pradėjo vykdyti projektą ,,Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija Joniškyje‘‘, projektas įvykdytas 2010-06-30, projekto vertė 1 369 355,73 Lt.

2010 metais rangovas UAB ,,Žemda” įvykdė projektą ,,Joniškio miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra II eilė” , projekto vertė 2 005 293,39 Lt. (naujai įrengta 3357 m vandentiekio, 3092 m nuotekų tinklų bei pastatyta viena siurblinė).

2011 metais rangovas UAB ,,Plungės lagūna” įvykdė projektą ,,Žagarės nuotekų valymo įrenginių statyba” (2011-11-07), projekto vertė 4 145 099,28 Lt. (4 142 937,28 Lt. ilgalaikio materialaus turto ir už 2 162,00 Lt. Įsigyta inventoriaus).

2012 metais įgyvendinti projektai:

-rangovas UAB „KRS“ rugsėjo 17 d. sėkmingai įgyvendino projektą „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Joniškyje, III eilė“.

-rangovas UAB ,,Kamesta” baigė vykdyti projektą ,,Joniškio miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra I etapas” (2012-02-15).

-rangovas UAB „KRS“ įvykdė projektą ‚Joniškio miesto aglomeracija su Bariūnais vandentiekio ir nuotekų tinklai“ ir „Bariūnų kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“, projekto vertė 3 125767,66 Lt. Naujai įrengta 5432,52 m vandentiekio tinklų, 6715,49 m buitinių nuotekų tinklų. Pastatytos 5 nuotekų siurblinės, 1 nuotekų valykla. >>>

-rangovas UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ įvykdė projektą „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Skaistgirio miestelyje“. Projekto vertė 3 997643,99 Lt. Naujai įrengta 3775,17 m vandentiekio tinklų, 4911,93 m buitinių nuotekų tinklų. Pastatyta 1 vakuuminė nuotekų siurblinė.>>> 

-Skaistgirio miestelio nuotekų valyklos rekonstrukcija. >>>

-2014 m. gegužės 7 d. įgyvendintas projektas „Žagarės miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, Joniškio rajone (I etapas)“

-2014 m. birželio mėnesį įgyvendintas projektas „Skaistgirio miestelio naujos vandenvietės įrengimas“ >>>

-2014 m. rugpjūčio 29 d. įgyvendintas projektas „Mindaugių vandenvietės vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimo techninio projekto parengimas ir darbų atlikimas“. >>>

-2014 m. gruodžio 5d. įgyvendintas projektas  Žagarės miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, Joniškio rajone (III etapas) >>>

-2017 m. Įgyvendintas projektas „ Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ >>>

-2019 m. spalio mėnesį UAB „ESCO LT“ įgyvendino projektą „Vandens gerinimo įrenginių projektavimo, statinio projekto vykdymo ir statybos darbų atlikimo Daunoriškės kaimo vietovėje“. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Joniškio rajono savivaldybės lėšomis. Bendra projekto suma – 76 900 Eur be PVM. Įgyvendinus projektą esamos Daunoriškės vandenvietės teritorijoje pastatytas vandens gerinimo įrenginių pastatas, įdiegta vandenvietės saugumo užtikrinimo sistema, pakloti visi reikiami lauko vandentiekio tinklai, nutiesti elektros tinklai, įrengta automatinė valdymo sistema ir duomenų perdavimas į dispečerinę, nauji įrenginiai prijungti prie esamų inžinerinių tinklų, aptverta teritorija ir sutvarkyta aplinka. Įgyvendinus projektą pagerinta Lieporų gyventojams tiekiamo vandens kokybė, kuri atitinka Europos Sąjungos geriamojo vandens direktyvos ir Lietuvos higienos normos reikalavimus.

-2019 m. spalio mėnesį UAB „ESCO LT“ įgyvendino projektą „Vandens gerinimo įrenginių projektavimo, statinio projekto vykdymo ir statybos darbų atlikimo Maldenių kaimo vietovėje“. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Joniškio rajono savivaldybės lėšomis. Bendra projekto suma – 76 900 Eur be PVM. Įgyvendinus projektą esamos Maldenių vandenvietės teritorijoje pastatytas vandens gerinimo įrenginių pastatas, įdiegta vandenvietės saugumo užtikrinimo sistema, pakloti visi reikiami lauko vandentiekio tinklai, nutiesti elektros tinklai, įrengta automatinė valdymo sistema ir duomenų perdavimas į dispečerinę, nauji įrenginiai prijungti prie esamų inžinerinių tinklų, aptverta teritorija ir sutvarkyta aplinka. Įgyvendinus projektą pagerinta Maldenių gyventojams tiekiamo vandens kokybė, kuri atitinka Europos Sąjungos geriamojo vandens direktyvos ir Lietuvos higienos normos reikalavimus.

-2019 m. spalio mėnesį UAB „ESCO LT“ įgyvendino projektą „Vandens gerinimo įrenginių projektavimo, statinio projekto vykdymo ir statybos darbų atlikimo Lieporų (Lazdyniškių) kaimo vietovėje“. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Joniškio rajono savivaldybės lėšomis. Bendra projekto suma – 76 900 Eur be PVM. Įgyvendinus projektą esamos Lieporų (Lazdyniškių) vandenvietės teritorijoje pastatytas vandens gerinimo įrenginių pastatas, įdiegta vandenvietės saugumo užtikrinimo sistema, pakloti visi reikiami lauko vandentiekio tinklai, nutiesti elektros tinklai, įrengta automatinė valdymo sistema ir duomenų perdavimas į dispečerinę, nauji įrenginiai prijungti prie esamų inžinerinių tinklų, aptverta teritorija ir sutvarkyta aplinka. Įgyvendinus projektą pagerinta Lieporų gyventojams tiekiamo vandens kokybė, kuri atitinka Europos Sąjungos geriamojo vandens direktyvos ir Lietuvos higienos normos reikalavimus.

– 2019 m. gruodžio 31d. pasirašytos rangos sutartys su UAB „Eigesa“ dėl 13 vandens gerinimo įrenginių Lankaičių, Kalnelio, Kepalių, Gasčiūnų, Kirnaičių, Linkaičių, Pošupių, Saugėlaukio, Satkūnų, Plikiškių, Stungių, Daukšių ir Jauniūnų gyvenvietėse statybos darbų. Projektas finansuojamas Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, o atsiskaitoma su rangovu bus per 5 metus. Darbų trukmė 18 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

– 2019 m. gruodžio 10 d. UAB „Joniškio vandenys“ pasirašė rangos sutartį su UAB „Geovizija“ dėl vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų statybos su priklausiniais Joniškio miesto Žagarės gatvėje bei Alyvų aikštėje. Vandens tiekimo tinklų tiesimas vyks Joniškio mieste Gėlių take ir Spaudos gatvėje. Sutarties įgyvendinimo metu bus naujai nutiesta 1155 m vandentiekio tinklų ir 130 m nuotekų tinklų, pastatyta viena nuotekų siurblinė. Bendra darbų vertė 156 770 Eur be PVM. Darbų įgyvendinimo trukmė 18 mėnesių.

– 2020 m. sausio mėnesį UAB „SROS“ baigė vykdyti sutarties „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ Joniškio miesto nuotekų tinklų rekonstravimo darbai“ darbus. Įvykdžius darbus rekonstruota 2,38 km nuotekų šalinimo tinklų Joniškio miesto Statybininkų, Upytės ir Pakluonių gatvėse. Sutartis finansuota Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, Joniškio rajono savivaldybės ir UAB „Joniškio vandenys“ lėšomis. Bendra darbų suma – 428 304,77 Eur be PVM.

– 2020 m. sausio mėnesį UAB „Gensera“ baigė vykdyti sutarties „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ Beržininkų kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai“ darbus. Įvykdžius darbus, nutiesta 4340,65 m nuotekų šalinimo ir 4312,8 m vandens tiekimo tinklų, pastatytos 2 nuotekų siurblinės. Sudaryta galimybė prie tinklų prisijungti 65 namams (106 būstams). Sutartis finansuota Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, Joniškio rajono savivaldybės ir UAB „Joniškio vandenys“ lėšomis. Bendra darbų suma – 747 400 Eur be PVM.

– 2020 metais įvykdyta esamų Kriukų miestelio nuotekų tinklų inventorizacija (atliekant kadastrinius šių tinklų matavimus bei teisinę registraciją). Darbus atliko matininkas Kęstutis Martišauskas. Inventorizuota 3929 m nuotekų tinklų. Bendra darbų vertė 4800 Eur be PVM.

– 2020 metų birželio mėnesį baigta vykdyti rangos sutartis „Nuotekų tinklų rekonstravimo Joniškio mieste (II etapas) darbai“, rangovas UAB „SROS“. Darbų vykdymo metu rekonstruoti buitinių nuotekų tinklai Joniškio mieste Sandėlių g. ir Žemaičių g., tinklų ilgis 1 046 m. Sutartis finansuota Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, Joniškio rajono savivaldybės ir UAB „Joniškio vandenys“ lėšomis. Bendra darbų suma – 195 500 Eur be PVM.

-2021 metų vasario mėnesį baigta vykdyti rangos sutartis „Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ Žagarės miesto vandens gerinimo įrenginių statybos darbai“. Įgyvendinus sutartį Žagarėje pastatytas vandens bokštas, vandens gerinimo įrenginiai, įrenginiai prijungti prie esamų vandentiekio tinklų. Įgyvendinus darbus Žagarės gyventojai aprūpinti kokybišku geriamuoju vandeniu, užtikrintas pakankamas vandens spaudimas gaisrų gesinimui. Darbų sutartis finansuota Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, Joniškio rajono savivaldybės ir UAB „Joniškio vandenys“ lėšomis. Bendra darbų suma – 549 120 Eur be PVM.

-2021 m. balandžio 14 d. UAB „Joniškio vandenys“ pasirašė rangos sutartį su UAB „Eigesa“ dėl projekto „Vandens gerinimo įrenginių projektavimo, statinio projekto vykdymo ir statybos darbų atlikimo Blauzdžiūnų, Jakiškių ir Jankūnų kaimo vietovėse“. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Joniškio rajono savivaldybės lėšomis. Bendra projekto suma – 296318,11 Eur su PVM. Įgyvendinus projektą Blauzdžiūnų, Jakiškių ir Jankūnų vandenviečių teritorijose bus pastatyti vandens gerinimo įrenginių pastatai, įdiegta vandenvietės saugumo užtikrinimo sistema, pakloti visi reikiami lauko vandentiekio tinklai, nutiesti elektros tinklai, įrengta automatinė valdymo sistema ir duomenų perdavimas į dispečerinę, nauji įrenginiai prijungti prie esamų inžinerinių tinklų, aptverta teritorija ir sutvarkyta aplinka. Įgyvendinus projektą bus pagerinta  Blauzdžiūnų, Jakiškių ir Jankūnų gyventojams tiekiamo vandens kokybė, kuri atitiks Europos Sąjungos geriamojo vandens direktyvos ir Lietuvos higienos normos reikalavimus.