Darbo užmokestis

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-04-05

UAB „Joniškio vandenys“  vidutinis mėnesinis  darbo užmokestis su visais priedais, eurais

Pavadinimas

2020 m.

2021 m. I ketv.

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Direktorius

1

*

1

*

Vyr. inžinierius

1

*

1

*

Vyr. buhalteris

1

*

1

*

Energetikas

1

*

1

*

Abonentinio skyriaus viršininkas

1

925

1

1001

Valymų įrenginių viršininkas

1

1013

1

1090

Vyr. mechanikas

1

*

1

*

Meistrai

2

1267

2

1392

Ekologas

1

*

1

*

Personalo inspektorius

1

*

1

*

Projektų koordinatorius

1

*

1

*

Buhalteris – ekonomistas

1

*

1

*

Buhalteris – kasininkas

1

*

1

*

Kompiuterių specialistas

1

305

1

348

Šaltkalviai- remontininkai

14

848

14

902

Ekskavatorininkas

1

905

1

914

Operatoriai

5

844

5

917

Kontrolierius-šaltkalvis-vairuotojas

1

910

1

960

Kontrolieriai

3

742

3

781

Pagalbiniai darbininkai

2

474

2

526

Valytoja

1

*

1

*

Elektrikai

3

990

3

1131

*Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3. papunktis).