Darbo užmokestis

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022-04-11

UAB „Joniškio vandenys“  vidutinis mėnesinis  darbo užmokestis su visais priedais, eurais

Pavadinimas

2021 m.

2022 m. I ketv.

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Direktorius

1

*

1

*

Vyr. inžinierius

1

*

1

*

Vyr. buhalteris

1

*

1

*

Energetikas

1

*

1

*

Abonentinio skyriaus viršininkas

1

1000

1

1050

Valymų įrenginių viršininkas

1

1105

1

1111

Vyr. mechanikas

1

*

1

*

Meistrai

2

1420

2

1419

Ekologas

1

*

1

*

Personalo inspektorius

1

*

1

*

Projektų koordinatorius

1

*

1

*

Buhalteris – ekonomistas

1

*

1

*

Buhalteris – kasininkas

1

*

1

*

Kompiuterių specialistas

1

346

1

370

Šaltkalviai- remontininkai

15

972

16

968

Ekskavatorininkas

2

865

2

1084

Operatoriai

5

953

5

1010

Kontrolierius-šaltkalvis-vairuotojas

1

993

1

1022

Kontrolieriai

3

801

3

871

Pagalbiniai darbininkai

2

524

2

530

Valytoja

1

*

1

*

Elektrikai

3

1286

3

1339

*Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3. papunktis).