Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone

Paskelbta: 2018-07-03

   Įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ 2018 m. birželio 27 d. buvo pasirašyta trišalė rangos darbų sutartis „Beržininkų kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai“. Darbus vykdys UAB „Gensera“ . Rangos darbai finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ (Priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014) finansuojamas veiklas. Sutarties vertė 904 354,00 Eur.

   Beržininkų kaime darbai bus vykdomi Beržų g., Ramybės g., Liepų g., Parko g., Vyturio g., Akacijų g., Urėdijos g. Bus sudaryta galimybė prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų 106 būstams/223 gyv. Preliminarus vandentiekio tinklų ilgis apie 4,23 km. Vandentiekio tinkluose, ne rečiau kaip kas 150–200 m bus įrengti gaisriniai hidrantai. Orientacinis nuotekų tinklų ilgis apie 4,34 km. Bus įrengtos 2 buitinių nuotekų siurblinės. Sutarties įgyvendinimo trukmė 18 mėn.