„Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse“

Paskelbta: 2019-02-24

Skirtas finansavimas projektuiNr. 20KI-KS-18-1-01647-PR001 „Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas Joniškio rajono kaimo vietovėse“, įgyvendinamam pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“finansavimas, kurio tikslas – padidinti geriamojo vandens tiekimo paslaugos kokybę Joniškio rajono kaimo vietovėse. Projekto metu numatoma pastatyti vandens gerinimo įrenginius Lieporų, Daunoriškės ir Maldenių kaimo vietovėse, Joniškio rajone.