Užbaigti Bariūnų kaimo projektai

Paskelbta: 2012-08-20

   2012 m. liepos mėnesį Bariūnuose oficialiai baigti vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbai. Nuo šiol Bariūnų gyventojai turi galimybę naudotis centralizuotu vandentiekiu ir buitiniais nuotekų tinklais. Nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai pakloti įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Joniškio rajone (Joniškyje, Bariūnuose, Skaistgiryje)“ (projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-073).
    Bariūnų kaime nutiesta apie 1,8 km vandentiekio ir apie 3 km nuotekų tinklų, įrengtos 5 požeminės nuotekų siurblinės ir viena nuotekų kėlykla. Apie 3,5 km naujų vandentiekio ir 3,6 nuotekų tinklų Bariūnus jungia su Joniškiu. Nauji vandentiekio tinklai pakloti Senojoje, Pašto, Žemynos, Parko gatvėse. Nuotekų tinklai – Kaštonų, Klevų, Senojoje, Pievų, Vyšnių, Aušros, Pašto, Žemynos, Parko gatvėse. Įgyvendinus projektą prie naujos vandentiekio ir nuotekų sistemos galės prisijungti apie 390 Bariūnų gyventojų.
    Įgyvendinus projektą bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas. Sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša, pagerės aplinkos būklė. Projektu siekiama užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą.
    Projektas finansuojamas Europos Sąjungos pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir projekto vykdytojo lėšomis. Bendra projekto vertė – 16.741.000,00 litų. Bariūnuose atliktų darbų vertė siekia apie 4 mln. litų. Projekto vykdytojas UAB „Joniškio vandenys“. Projekto partneris – Joniškio rajono savivaldybės administracija.
    Kaip prisijungti prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų?
   Gyventojai, norintys prisijungti prie naujų tinklų, UAB „Joniškio vandenys“ turi pateikti prašymą dėl prisijungimo, žemės nuosavybės dokumentus, pastatų teisinės registracijos pažymą.
    Detalesnė informacija tel. 8 619 61699, UAB „Joniškio vandenys“ statybos inžinierius Arvydas Vilkonis.