Skaistgirio vandenvietė

Paskelbta: 2014-11-05

Skaistgirio miestelyje ne vieneri metai buvo didelė geriamojo vandens problema. Vandenvietė įrengta prie pat fermų ir vandenyje esantys nitratai viršijo leistiną normą, todėl UAB „Joniškio vandenys“ teko gyventojams nuolatos vežioti geriamąjį vandenį.
2012 m. liepos 18 d. Joniškio rajono savivaldybės administracija ir Per Aarsleff A/S pasirašė Skaistgirio miestelio naujos vandenvietės įrengimo I ir II etapo statybos rangos sutartis, finansuojamas Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Bendra sutarčių suma – 2 088 888 Lt (I darbų etapo vertė 1 565 428,79 Lt, II darbų etapo vertė 523 459,21 Lt).  Skaistgirio vandenvietės statybos darbai baigti 2014 m. birželio mėnesį.
   I etapo įgyvendinimo metu pastatytas vandens gerinimo įrenginių pastatas, įdiegta vandenvietės saugumo užtikrinimo sistema, išgręžti 2 arteziniai gręžiniai ir juose sumontuoti giluminiai siurbliai, pakloti visi reikiami lauko vandentiekio tinklai naujų įrenginių pajungimui prie esamų inžinerinių sistemų, paklotos buitinių nuotekų šalinimo ir paviršinių nuotekų nuvedimo linijos, nutiesti elektros tinklai.
   II etapo įgyvendinimo metu įrengtas švaraus vandens rezervuaras ir su jais susiję vamzdynai bei įrenginiai, II pakėlimo siurbliai ir su jais susiję vamzdynai bei įrenginiai, vandens gerinimo įrenginiai, sutvarkytas gerbūvis, nutiestas privažiavimo kelias.
Atlikus minėtus darbus, pagerėjo Skaistgirio miestelio geriamojo vandens kokybė, vanduo atitinka higienos normas. Įrengus du naujus artezinius gręžinius, užtikrinamas stabilus vandens tiekimas.