INFORMACIJA APIE PARENGTUS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Paskelbta: 2019-11-13

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie „Vandens gerinimo įrenginių statybos Žagarės mieste, Joniškio r. sav., Žagarės m., F. Vaitkaus g. 1A, techninis darbo projektas“ parengtus projektinius pasiūlymus.

   Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: Žagarės mieste, Joniškio r. sav., Žagarės m., F. Vaitkaus g. 1A (žemės sklypo Nr. 4793/0305:4).

   Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos).

   Šiuo metu statinių sklype nėra. Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: vandens ruošimo įrenginių statiniai ir vandens bokštas.

   Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Eigesa“, įm.kodas 125759732, Panerių g. 38A, LT-03202 Vilnius, telefonas: 8-5 216 1333, el. paštas: info@eigesa.lt, projekto vadovas Mindaugas Rimeika, (kvalifikacijos atestato Nr. 12004), tel. 861619973.

   Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB „Joniškio vandenys“, Bariūnų g. 1, Satkūnų k., LT-84101 Joniškio r. Tel.: 8 426 61196.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: UAB „Joniškio vandenys“, Bariūnų g. 1, Satkūnų k., LT-84101 Joniškio r.       Tel.: 8 426 61196 darbo dienomis 9:00-16:00 val.

   Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti el. paštu info@eigesa.lt arba joniskio.vandenys@joniskis.lt, bei raštu adresu Panerių g. 38A, LT-03202 Vilnius iki viešo susirinkimo pabaigos.

Viešasis susirinkimas vyks Žagarės kultūros centre, Žagarės m., Miesto aikštės g. 36, Joniškio raj., 2019 m. lapkričio 18 d. 16:00 val.