GERIAMOJO VANDENS RODIKLIAI, VIRŠIJANTYS LEISTINAS VERTES, 2014 M. SUVESTINĖ

Paskelbta: 2015-02-25

GERIAMOJO VANDENS RODIKLIAI, VIRŠIJANTYS LEISTINAS VERTES, 2014 M. SUVESTINĖ

Eil. Nr. Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos pavadinimas Rodkilio pavadinimas Mato vienetas Rodiklio leidžiama vertė Rodiklio vidutinė vertė
1. Blauzdžiūnių vandenvietė Bendroji geležis μg / l 200 876
Drumstumas DV pagal formaziną Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių 4 7,1
2. Buivydžių vandenvietė Bendroji geležis μg / l 200 4818
Manganas μg / l 50 146
Sulfatas mg / l 250 612
Drumstumas DV pagal formaziną Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių 4 46
3. Daukšių vandenvietė Bendroji geležis μg / l 200 1475
Drumstumas DV pagal formaziną Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių 4 14,6
4. Daunoriškių vandenvietė Amonis mg / l 0,5 2,17
Bendroji geležis μg / l 200 1024
Sulfatas mg/l 250 230
Drumstumas DV pagal formaziną Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių 4 5,86
5. Gaižaičių vandenvietė Amonis mg/l 0,5 0,45
6. Gasčiūnų vandenvietė Bendroji geležis μg / l 200 211
7. Gataučių vandenvietė NEVIRŠIJA RODIKLIŲ
8. Jakiškių vandenvietė Bendroji geležis μg / l 200 1798
Manganas μg / l 50 97
Amonis mg/l 0,5 0,28
Sulfatas mg / l 250 528
Drumstumas DV pagal formaziną Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių 4 27
9. Jauniūnų vandenvietė Bendroji geležis μg / l 200 450
10. Jankūnų vandenvietė Amonis mg / l 0,5 2,23
Bendroji geležis μg / l 200 1865
Manganas μg / l 50 59
Drumstumas DV pagal formaziną Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių 4 9,5
11. Joniškio m. vandenvietė Sulfatas mg / l 250 420
12. Jurdaičių vandenvietė Bendroji geležis μg / l 200 191
Sulfatas mg / l 250 631
Drumstumas DV pagal formaziną Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių 4 3,03
13. Kalnelio (gyvenvietės) vandenvietė Bendroji geležis μg / l 200 2408
Manganas μg / l 50 166
Sulfatas mg / l 250 568
Drumstumas DV pagal formaziną Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių 4 20
14. Kalnelio (prie kapų) vandenvietė Bendroji geležis μg / l 200 4289
Manganas μg / l 50 57
Sulfatas mg / l 250 437
Drumstumas DV pagal formaziną Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių 4 55
15. Kepalių vandenvietė Bendroji geležis μg / l 200 511
Drumstumas DV pagal formaziną Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių 4 4,7
16. Kirnaičių vandenvietė Bendroji geležis μg / l 200 2332
Manganas μg / l 50 92
Sulfatas mg / l 250 698
Drumstumas DV pagal formaziną Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių 4 30
17. Kriukų vandenvietė Aliuminis μg / l 200 485
Sulfatas mg/l 250 221
18. Lankaičių vandenvietė Bendroji geležis μg / l 200 1184
Drumstumas DV pagal formaziną Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių 4 11
19. Linkaičių vandenvietė Bendroji geležis μg / l 200 485
Sulfatas mg / l 250 391
Drumstumas DV pagal formaziną Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių 4 4,1
20. Lieporių vandenvietė Bendroji geležis μg / l 200 872
Sulfatas mg / l 250 308
Drumstumas DV pagal formaziną Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių 4 8
21. Maldenių vandenvietė Bendroji geležis μg / l 200 2398
Sulfatas mg / l 250 588
Manganas μg / l 50 59
Drumstumas DV pagal formaziną Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių 4 22
22. Mikolaičiūnų vandenvietė Bendroji geležis μg / l 200 6927
Manganas μg / l 50 186
Sulfatas mg / l 250 1614
Drumstumas DV pagal formaziną Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių 4 89
23. Mindaugių vandenvietė Bendroji geležis μg / l 200 1838
Sulfatas mg / l 250 244
Drumstumas DV pagal formaziną Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių 4 3,57
24. Plikiškių vandenvietė Bendroji geležis μg / l 200 2547
Manganas μg / l 50 139
Sulfatas mg / l 250 517
Drumstumas DV pagal formaziną Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių 4 33
25. Pošupių vandenvietė Bendroji geležis μg / l 200 1488
Manganas μg / l 50 271
Sulfatas mg / l 250 729
Drumstumas DV pagal formaziną Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių 4 22
26. Rudiškių vandenvietė Permanganato skaičius mg/lO2 5 5,1
27. Satkūnų vandenvietė Bendroji geležis μg / l 200 1694
Manganas μg / l 50 275
Sulfatas mg / l 250 450
Drumstumas DV pagal formaziną Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių 4 20
28. Saugėlaukio vandenvietė Bendroji geležis μg / l 200 1168
Manganas μg / l 50 239
Sulfatas mg / l 250 813
Drumstumas DV pagal formaziną Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių 4 17
29. Skaistgirio (senoji) vandenvietė Nitratas mg / l 50 61
30. Skaistgirio (naujoji) vandenvietė NEVIRŠIJA RODIKLIŲ
31. Stupurų vandenvietė Sulfatas mg/l 250 227
32. Žagarės vandenvietė NEVIRŠIJA RODIKLIŲ
33. Žvelgaičių vandenvietė Drumstumas DV pagal formaziną Priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių 4 3,93
Bendroji geležis μg / l 200 432