Dokumentai, kuriuos su prašymu išduoti prisijungimo sąlygas turi pateikti asmuo

Paskelbta: 2017-08-04

Su prašymu išduoti prisijungimo sąlygas asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:
1. kai kreipiasi fizinis asmuo, – asmens dokumento kopiją, kai juridinis asmuo, – juridinių asmenų registro išrašą;
2. duomenis apie statinį;
3. žemės sklypo planą;
4. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą;
5. statinių išdėstymo planą;
6.6. statinio ir žemės sklypo bendraturčių raštišką sutikimą (jei reikalingas);
7. topografinę nuotrauką;
8. kai asmuo pageidauja prijungti paviršių nuotekų tinklus prie paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros – sklypo planą, kuriame turi būti sužymėti teritorijos plotai ir dangos tipas, nuo kurios bus surenkamos paviršinės nuotekos;
9. projektinius pasiūlymus (jeigu jie buvo rengti).