Peržiūrite ‘Naujienos’ skiltį

Įgyvendintas projektas „ Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“

2016 m. gruodžio 22 d. UAB „Joniškio vandenys“ pasirašė rangos sutartį su UAB „KRS“ dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Joniškio rajone“ Joniškio miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Geležinkelio gatvėje. 2017 m. liepos 27 d. statybos darbai buvo baigti. Įgyvendinus projektą nutiesta 227 m nuotekų šalinimo ir 344 m [&hellip

Dokumentai, kuriuos su prašymu išduoti prisijungimo sąlygas turi pateikti asmuo

Su prašymu išduoti prisijungimo sąlygas asmuo turi pateikti šiuos dokumentus: 1. kai kreipiasi fizinis asmuo, – asmens dokumento kopiją, kai juridinis asmuo, – juridinių asmenų registro išrašą; 2. duomenis apie statinį; 3. žemės sklypo planą; 4. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą; 5. statinių išdėstymo [&hellip

Geriamojo vandens kokybė

Geriamojo vandens kokybės rodikliai 2016m. suvestinė >>&gt