Peržiūrite ‘Finansinių ataskaitų rinkiniai’ skiltį

Finansinė ataskaita 2012 m. gruodžio 31 d.

Finansinė ataskaita 2012 m. gruodžio 31 d