Baigtas Mindaugių vandenvietės vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas

Paskelbta: 2014-11-14

2014 m. kovo 26 d. buvo pasirašyta projekto „Mindaugių vandenvietės vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimo techninio projekto parengimas ir darbų atlikimas“ rangos darbų sutartis su Per Aarsleff A / S. 2014 m. rugpjūčio 29 d. statybos darbai baigti. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Joniškio rajono savivaldybės lėšomis. Bendra projekto suma – 204 960,69 Lt.
Esamos Mindaugių vandenvietės teritorijoje pastatytas vandens gerinimo įrenginių pastatas, įdiegta vandenvietės saugumo užtikrinimo sistema, pakloti visi reikiami lauko vandentiekio tinklai, nutiesti elektros tinklai, įrengta automatinė valdymo sistema ir duomenų perdavimas į dispečerinę. Nauji įrenginiai prijungti prie esamų inžinerinių tinklų, aptverta teritorija ir sutvarkyta aplinka. Pastatyti 6 m3/val. našumo vandens gerinimo, geležies šalinimo įrenginiai su sulfatų šalinimo technologija (osmozės įrenginiai). Vandens ruošimo įrenginiai skirti pašalinti geležį, manganą, amonį ir sulfatus.
Įgyvendinus projektą pagerinta Mindaugių gyventojams tiekiamo vandens kokybė, kuri atitinka Europos Sąjungos geriamojo vandens direktyvos ir Lietuvos higienos normos reikalavimus.