Finansinės ataskaitos

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-01-06

Metinė atskaitomybė

Balansas
2015 m.
balansas >>>
2016 m. balansas >>>
2017 m. balansas >>>
2018 m. balansas >>>
2019 m. balansas >>>

Reguliuojama veikla

2017 m. metinė atskaitomybė pagal vandens kainų nustatymo metodiką >>>
2018 m. metinė atskaitomybė pagal vandens kainų nustatymo metodiką >>>
2019 m. metinė atskaitomybė pagal vandens kainų nustatymo metodiką >>>

Reguliavimo sistemos aprašas >>>
Nepriklausomos auditorės išvada apie UAB „Joniškio vandenys“ reguliuojamos veiklos ataskaitas >>>
Nepriklausomo auditoriaus išvada ir audito ataskaitos 2018 m. >>>
Nepriklausomo auditoriaus išvada ir audito ataskaitos 2019 m. >>>
Patikros ataskaita apie faktinius pastebėjimus  >>>