Finansinės ataskaitos

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-06-10

Metinė atskaitomybė

Balansas
2015 m.
balansas >>>
2016 m. balansas >>>
2017 m. balansas >>>
2018 m. balansas >>>
2019 m. balansas >>>
2020 m. balansas >>>

Reguliuojama veikla

2017 m. metinė atskaitomybė pagal vandens kainų nustatymo metodiką >>>
2018 m. metinė atskaitomybė pagal vandens kainų nustatymo metodiką >>>
2019 m. metinė atskaitomybė pagal vandens kainų nustatymo metodiką >>>
2020 m. metinė atskaitomybė pagal vandens kainų nustatymo metodiką >>>

Reguliavimo sistemos aprašas >>>
Reguliavimo sistemos aprašas 2021 m. >>>
Nepriklausomos auditorės išvada apie UAB „Joniškio vandenys“ reguliuojamos veiklos ataskaitas >>>
Nepriklausomo auditoriaus išvada ir audito ataskaitos 2018 m. >>>
Nepriklausomo auditoriaus išvada ir audito ataskaitos 2019 m. >>>
Nepriklausomo auditoriaus išvada ir audito ataskaitos 2020 m. >>>
Patikros ataskaita apie faktinius pastebėjimus 2020 m.  >>>
Patikros ataskaita apie faktinius pastebėjimus 2021 m. >>>

Bendrovės veiklos rezultatai

2020 m. veiklos rezultatai >>>