2013 m. sausio mėnesį Skaistgiryje oficialiai baigti vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbai

Paskelbta: 2013-01-25

   2013 m. sausio mėnesį Skaistgiryje oficialiai baigti vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbai. Nuo šiol Skaistgirio gyventojai turi galimybę naudotis centralizuotu vandentiekiu ir buitiniais nuotekų tinklais. Nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai pakloti įgyvendinant projektą "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Joniškio rajone (Joniškyje, Bariūnuose, Skaistgiryje)" (projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-073).
    Skaistgiryje nutiesta 3775 m vandentiekio ir 4911 m nuotekų tinklų, įrengta 1 vakuuminė nuotekų siurblinė.
   Nauji vandentiekio tinklai pakloti Topolių, Liepų, Budraičių, Purienų Alyvų, Sodų ir Draugystės gatvėse. Nuotekų tinklai – Pergalės, Alyvų, Sodų, Draugystės, Purienų, Aušros, Topolių gatvėse. Įgyvendinus projektą prie naujos vandentiekio ir nuotekų sistemos galės prisijungti apie 190 Skaistgirio gyventojų.
    Įgyvendinus projektą bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas. Sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša, pagerės aplinkos būklė. Projektu siekiama užtikrinti gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą.
    Projektas finansuojamas Europos Sąjungos pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos "Aplinka ir darnus vystymasis" prioriteto įgyvendinimo priemonę "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir projekto vykdytojo lėšomis. Skaistgiryje atliktų darbų vertė siekia apie 4 mln. litų. Projekto vykdytojas UAB "Joniškio vandenys". Projekto partneris – Joniškio rajono savivaldybės administracija.
   Kaip prisijungti prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų?
   Gyventojai, norintys prisijungti prie naujų tinklų, UAB "Joniškio vandenys" turi pateikti prašymą dėl prisijungimo, žemės nuosavybės dokumentus, pastatų teisinės registracijos pažymą.
   Detalesnė informacija tel. 8 619 61699, UAB "Joniškio vandenys" statybos inžinierius Arvydas Vilkonis.