Apie mus

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020-01-02

   Bendrovė įregistruota 1991–10–23, reorganizuota 1995–04–21. Uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“ įstatinis kapitalas 4195003,70 Eur.
Pagrindinės bendrovės veiklos sritys: geriamo vandens tiekimas ir nuotekų valymas, paviršinių nuotekų tvarkymas
Bendrovė aprūpina geriamu vandeniu Joniškio ir Žagarės miestus bei 31 gyvenviete. Vartotojams ir abonentams tiekiamas tik požeminis vanduo iš giluminių gręžinių. Vandeniui tiekti bendrovė eksploatuoja 33 vandenvietes, 59 artezinius gręžinius, 182,4 km. vandentiekio vamzdyną, 11 vandens nugeležinimo įrenginių.
Bendrovė surenka ir išvalo Joniškio ir Žagarės miestų bei 14 gyvenviečių nuotekas. Nuotekoms surinkti yra 129,3 km. nuotekų tinklų, 51 nuotekų siurblinė ir 14 biologinio valymo valyklų. Bendrovė prižiūri 20,5 km. paviršinių nuotekų tinklų.
Prie centralizuoto šalto vandens tiekimo sistemų Joniškio rajone prisijungę 13 626 gyventojų, o prie nuotekų tinklų – 11 541 gyventojai. Bendrai rajone prisijungė prie centrinio vandentiekio 73,5 proc. , o prie nuotekų tinklų 62,2 proc. aptarnaujamos teritorijos gyventojų.
UAB „Joniškio vandenys“ 2018 metais patiekė 502,5 tūkst. m3 šalto vandens.