Apie mus

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-09-16

   Bendrovė įregistruota 1991-10-23, reorganizuota 1995-04-21. Uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“ įstatinis kapitalas 4276783,70 Eur.
Pagrindinės bendrovės veiklos sritys: geriamo vandens tiekimas ir nuotekų valymas, paviršinių nuotekų tvarkymas.
   Bendrovė aprūpina geriamu vandeniu Joniškio ir Žagarės miestus bei 31 gyvenvietę. Vartotojams ir abonentams tiekiamas tik požeminis vanduo iš giluminių gręžinių. Vandeniui tiekti bendrovė eksploatuoja 33 vandenvietes, 61 artezinį gręžinį, 187,33 km. vandentiekio vamzdyną, 14 vandens nugeležinimo įrenginių.
   Bendrovė surenka ir išvalo Joniškio ir Žagarės miestų bei 14 gyvenviečių buitines nuotekas. Nuotekoms surinkti yra 133,98 km. nuotekų tinklų, 53 nuotekų siurblinės ir 14 biologinio valymo valyklų. Bendrovė prižiūri 20,5 km. paviršinių nuotekų tinklų.
Prie centralizuoto šalto vandens tiekimo sistemų Joniškio rajone prisijungę 14554 gyventojai, o prie nuotekų tinklų – 12434 gyventojai. Bendrai rajone prisijungė prie vandentiekio tinklų 80,63 proc. , o prie nuotekų tinklų 68,89 proc. aptarnaujamos teritorijos gyventojų.
  UAB „Joniškio vandenys“ 2020 metais patiekė 554,4 tūkst. m3 geriamojo šalto vandens.